Преподаватели от ФОЗ участваха в VIII национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България

Преподаватели от ФОЗ участваха в VIII национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България

Проф. Гергана Ненова, ръководител на УС по кинезитерапия, и целият академичен състав на учебния сектор участваха в VIII национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България с международно участие. Събитието се проведе в периода 11-12 септември в гр. София под наслов „Интердисциплинарен подход и съвременни тенденции в практиката“. Представителите на Медицински университет – Варна споделиха опит и представиха съвременните тенденции за лечение чрез движение при различни патологии.

 

Гост-лектори от България и чужбина, водещи специалисти в областта на физиотерапевтичното, хирургичното и ортопедичното лечение на сколиози и в областта на неврорехабилитацията присъстваха на научния конгрес. Основен акцент на събитието се постави върху лечението на гръбначни и артрозни заболявания, сколиоза и интердисциплинарно физиотерапевтично лечение. В рамките на форума бяха дискутирани примери от клиничната практика и представени специализирани методики в областта на физиотерапията.

Тази година Асоциацията на физиотерапевтите в България чества 30-годишен юбилей от създаването си. Поздравителен адрес бе поднесен от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов: „За годините на своето развитие асоциацията доказа своя потенциал и успя да се превърне в определящ фактор в областта на физиотерапията. Успяхте да докажете, че поставяте и успешно изпълнявате изключително сериозни и отговорни задачи, които обуславят възможността за реализиране на още по-амбициозни проекти.“

Проф. Антония Димова, декан на Факултета по обществено здравеопазване към МУ-Варна, също поднесе своите поздравления по случай събитието.