IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

На 70-годишна възраст ни напусна многоуважаваният лекар, преподавател, колега и приятел доц. д-р Добрин Светозаров Георгиев.
Доц. Добрин Георгиев е роден на 17.03.1951 г. в град Варна. Завършил е гимназия във Варна и специалност „Медицина“ в МУ-Варна през 1975 г.
През 1985 г. придобива специалност „Офталмология“. Работи като участъков лекар в Окръжна поликлиника - Добрич. През 1978 г. е избран за асистент в Катедрата по очни болести на МУ-Варна, а през 1990 г. е хабилитиран като доцент.
В периода 1980-1983 г. е бил редовен аспирант в Научноизследователския институт по очни болести и тъканна терапия „Филатов“ - Одеса, където защитава кандидатска дисертация през 1983 г. на тема „Ексудативна реакция при имплантация на изкуствени лещи в окото“.
Основните научни проблеми, които разработва, са посветени на очния травматизъм, екстракцията на катаракта с имплантация на вътреочна леща, ултразвукова диагностика и биометрията на окото.
От 1994 г. е медицински директор и собственик на частна Специализирана очна болница с активно лечение - Варна.
Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля доц. Добрин Георгиев.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се състои на 18.09.2021 г. /събота/ от 11.00 часа на Централните варненски гробища.