Представители на Медицински университет – Варна участваха в онлайн среща с комисар Мария Габриел

Представители на Медицински университет – Варна участваха в онлайн среща с комисар Мария Габриел

На 17 септември 2021 г. се състоя виртуална среща с комисар Мария Габриел на тема “STEM образование, цифровизация и цифрови умения“. По време на срещата бяха поставени ключови въпроси, свързани с възможностите и предизвикателствата в сферата на СТЕМ образованието. Какви са предпоставките за успешно взаимодействие между училища, университети и бизнес, така че те да бъдат част от екосистема, отговаряща на очакванията на младите хора и нуждите на пазара на труда?
Ключов лектор на срещата беше изпълнителният директор на ЦЕРН – д-р Фабиола Джианоти, която представи мисията на ЦЕРН за обучение на бъдещи учени и инженери.

 


Сред останалите участници в дискусията бяха ректорите на Софийски Университет “Св. Климент Охридски“,  УНСС, Икономически университет Варна, Тракийски Университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически университет - София, филиал Пловдив, Югозападен университет "Неофит Рилски", както и  директори на гимназии от София, Бургас, Стара Загора, Благоевград и Русе и на представителите на бизнеса, сред които Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Junior Achievement Bulgaria и Асоциацията на младите учени в България.
От страна на Медицински университет – Варна, проф. Тодорка Костадинова взе участие в дискусията, като представи проектите и инициативите, които МУ-Варна развива в областта на медицината, дигитализацията и изкуствения интелект, както и част от партньорствата на Университета на регионално, национално и международно ниво.
Беше постигнат консенсус относно важността на дигитализацията и усъвършенстването на цифровите умения, както и за необходимостта от целево финансиране на проекти, свързани с предприемачество и СТЕМ образование.

В заключение еврокомисар Мария Габриел посочи, че 55 млрд. евро ще бъдат инвестирани  през следващите 4 години в образование  и развитие на цифрови умения. Според нея е необходима по-голяма видимост на добрите практики и още по-интензивна комуникация между страните.