60 години Медицински университет – Варна Честит празник!

60 години Медицински университет – Варна  Честит празник!

Уважаеми колеги,
Скъпи студенти,
Днес Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна отбелязва 60-годишния юбилей от създаването си.
Честит празник!


В своята 60-годишна история МУ-Варна се утвърди като едно от най-престижните висши училища в България – основен стълб на медицинското образование и здравните науки в страната. Горд съм, че днес 6280 студенти се обучават в 4 факултета, 1 колеж и 3 филиала по 28 специалности. Над 34 000 са дипломираните в МУ-Варна лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и здравни специалисти, като между тях се открояват ярки личности с впечатляваща кариера в България и по света.
Днес е специален ден, в който отдаваме заслужена почит и уважение към хората, съградили основите, създали облика и извървели пътя от първата крачка през 1961 година до днешния модерен и високотехнологичен университет. С ентусиазъм,  воля и всеотдайност през изминалите 60 години са създадени нови факултети, катедри и филиали, открити са болници и нови клиники, научноизследователски центрове, изградени са нови корпуси, въведени са съвременни образователни методи, модернизирани са лечебните структури.
Всеки ректор и екипът му дават своя принос и оставят светла диря в отстояването на академичните ценности. Днес аз имам честта да им кажа:
Благодаря за всеотдайността, градивното дело и отговорността към бъдещите поколения!


Скъпи студенти,
Вие сте най-важната част от живота на Медицински университет – Варна. Вие сте надеждата, защото Вие чертаете бъдещето и създавате мечти. Пожелавам Ви да вървите уверено напред и с жажда да усвоявате медицинските знания и опит от вашите преподаватели, а когато стъпите на професионалната сцена – да бъдете лидерите на утрешното проспериращо общество!
Честит празник на всички, свързали живота си с Медицински университет – Варна!
Честит празник на нашата Алма матер!
  Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.
Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна