Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 12.10.2021

  10 години от създаването си отбелязва Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

  Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ„Св. Марина“ - Варна навърши 10 години от създаването си. Въз основа на постигнатите клинични, научни и академични резултати през този период, тя се утвърди като един от водещите неврохирургични центрове в страната, който по нищо не отстъпва на най-модерните европейски, американски и азиатски клиники.

   


  Създаването и развитието на Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ е резултат от визията и усилията на ръководствата на Медицински Университет- Варна и УМБАЛ „Св. Марина“. Основател и ръководител на клиниката от самото начало е проф. д-р Явор Енчев, дмн.           
  В една от най-модерните клиники по неврохирургия в страната обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, вродени малформации на ЦНС и травми. Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология. Въведено е лечението с дълбока мозъчна стимулация на Паркинсонова болест.
  Неврохирургичната операционна разполага с уникална за страната апаратура от последно поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, две системи за невронавигация, хай-дефинишън невроендоскопска техника, ултразвукова аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на вътречерепното налягане, С-рамо с възможност за 3Д реконструкция, най-висок клас неврохирургична операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум и др. Без аналог в България са свръхмодерните комбинирана невронавигационна система с електромагнитно и оптично проследяване и стереотактична рамка за осъществяване на дълбока мозъчна стимулация и други стереотактични процедури.
  Осъществяваните в клиниката операции включват невронавигирани интервенции, хай-дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика и кифопластика, перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, транссфеноидална хирургия, дълбока мозъчна стимулация (ДМС) и др.
  За своевременното и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по най-съвременен методи на денонощно разположение са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф и мозъчен ангиограф.
  Клиниката работи по всички клинични пътеки, които са обект на неврохирургията.
  Структурата разполага с отлично обзаведени болнични стаи, със собствен санитарен възел, климатик и ТВ, които наред с възможностите за комплексно лечение, осигуряват и нужното лично пространство и комфорт на болните.
  Лекарите от клиниката по неврохирургия са с дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове и обучения във водещи европейски, азиатски и американски клиники, имат многократни изяви като лектори на множество международни неврохирургични конференции и конгреси, както и редица публикации в национални и чуждестранни специализирани научни издания с висок импакт фактор и множество цитирания. Клиниката е организирала самостоятелно няколко научни конференции, четири от които с международно участие. Членовете й поддържат тесни професионални контакти с водещи неврохирургични центрове и специалисти от цял свят.
  Клиниката по неврохирургия е утвърден учебен център на Медицински университет - Варна, като разполага с модерна лекционна зала с мултимедийни възможности за дистанционно обучение на студентите. От дълги години е призната и като база за специализация по неврохирургия. В Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, към УС по неврохирургия, до настоящия момент са зачислени 6 докторанта, от които защитили- 3 и действащи- 3.
  Хиляди са благодарните на пациенти от региона, страната и чужбина, които са получили най-съвременно неврохирургично лечение в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ през това десетилетие. Амбициите на началника на клиниката проф. д-р Явор Енчев, споделени от целия екип на структурата, са да продължават да поддържат най-високо ниво на неврохирургично лечение.
   чрез непрекъс професионално усъвършенстване.