Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 25.10.2021

  УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-861/ 21.10.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА

  На вниманието на служителите, преподавателите и студентите

  в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

   

              Уважаеми колеги,

  Присъственото обучение в Медицински университет – Варна се възстановява, считано от 26-ти октомври (вторник) 2021г. Учебният процес продължава  съобразно решението на Академичния съвет по протокол № 28/23.08.2021 г. и заповед на Ректора № Р-100-567/ 24.08.2021 г. за организация на обучението от началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 година.

  Във връзка прилагането на новата заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-856/19.10.2021г., изменена със заповед № РД-01-861/21.10.2021г., при провеждане на присъствените учебни занятия всички студенти, преподаватели и служители на Медицински университет – Варна трябва да притежават валиден документ, определен в заповеди № РД-01-733/27.08.2021г. и № РД-01-861/21.10.2021г. на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от проведено предварително изследване, който може да бъде проверяван от служители на РЗИ и МВР.

  За студентите, които не притежават валиден документ, определен в заповедите на  министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от проведено изследване, ще бъде осигурена възможност за компенсаторно обучение в електронна среда при спазване на утвърдения учебен разпис, считано от 2-ри ноември (вторник) до момента, в който придобиването на сертификат стане възможно.

  Преддипломният стаж и държавните изпити се провеждат само присъствено, съгласно установения график и при спазване на дадените по-горе указания.

  Конкретни инструкции ще бъдат дадени от ръководителите на съответното основно звено/филиал/ катедра или учебен сектор, съобразно спецификата на отделните специалности и дисциплини.