Започва записването за курсовете по авиационна и морска медицина

Започва записването за курсовете по авиационна и морска медицина

Медицински университет – Варна е единственият в България, който провежда свободноизбираеми курсове по авиационна и морска медицина в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина. 

Записването за курса за учебната 2021/2022 година започва от тази седмица и е предназначено за студенти по медицина от IV-ти курс. Занятията ще стартират от месец ноември под ръководството на дългогодишния морски инструктор и преподавател доц. д-р Димитър Ставрев.

 

Желаещите могат да подават своите заявки на студентите координатори:

За СИД „Морска медицина“ – Мартина Москова, IV-ти курс, 19 гр., тел. 0885 934 060

Email : [email protected]

За СИД „Авиационна медицина“ – Йордан Колев, IV-ти курс, 20 гр., тел.  0886 769 421

Еmail:  [email protected]

Морската медицина е дисциплина, която дава възможност на студентите успешно да се справят със специфичните предизвикателства на диагностично-лечебния и експертизен процес, свързан с морските професии и пребиваването на човека в морска среда.

По време на обучението се изучават различните аспекти на морската медицина, като корабна и водолазна медицина, хипербарна оксигенотерапия, отравяния от морски обитатели и др. Особен интерес у студентите предизвикват практическите занятия, които се провеждат във Военноморско училище и Военноморска болница, както и на университетските ветроходни лодки. Записалите се ще се обучават по първия издаден у нас учебник по морска медицина – дело на екип от специалисти от МУ-Варна, Военноморско училище и Военноморска болница – Варна.