35 години от създаването си отбеляза в необичайна обстановка УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

35 години от създаването си отбеляза в необичайна обстановка УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

Виж видеото тук

Галерия тук

В необичайна обстановка днес, 29 октомври 2021 г., медиците посрещнаха 35-годишнината от създаването на най-голямата и високотехнологична болница в Източна България – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. На тържествен медицински съвет, при спазване на всички противоепидемични мерки, изпълнителният директор проф. д-р Силва Андонова поздрави всички лекари и сестри с празника, благодари на хората, които са ръководили болницата и с усилена работа и желание за развитие са постигнали най-високите европейски изисквания за качество. Тя се обърна към лекарите, сестрите и служителите с думите: „Днес празнуваме 35 години от откриването на университетската болница. Всичко е започнало с ентусиазъм! Съградено е лечебно заведение за пациентите, което, въпреки трудностите и благодарение на приемствеността между различните ръководства, е израснало до високотехнологична болница. Днес ние имаме привилегията да работим и да обучаваме студенти в тази болница“. На медицинския съвет присъстваха също главните лекари и изпълнителни директори на болницата в годините от 1986 до днес: доц. д-р Христо Ганчев, проф. д-р Красимира Кисьова, проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Жанета Георгиева и проф. д-р Валентин Игнатов, както и главната сестра в периода 1986–2013 г. Ангелина Славова, които за минути се върнаха в 35-годишната история на болницата с филма на университетската телевизия MuVi.tv.

В обръщението си проф. Андонова каза още: „От две години работим в една извънредна ситуация. Въпреки страха от неизвестното в началото, въпреки напрежението на ежедневието, въпреки вече натрупаната умора, благодарение на безрезервната отдаденост към пациентите, на високия професионализъм на всички служители на болницата, ние продължаваме и успяваме да изпълняваме своите задължения да предоставяме качествено лечение на пациентите“. На територията на лечебното заведение са разкрити 411 болнични легла за лечение на пациенти с Covid-19, от които 44 интензивни. Общо 17 от клиниките и отделенията са преструктурирани в звена за лечение на пациенти с коронавирусната инфекция. Повече от 557 служители – медицински и немедицински персонал, обслужват хоспитализираните пациенти с Covid-19. Останалите служители на структурите за диагностика и лечение осигуряват необходимата навременна, качествена и пълна по обем болнична медицинска помощ на пациентите с всякакви други заболявания в спешно състояние от цяла Североизточна България.

 

 

 

 

 

 

В южния парк на болницата бяха засадени 35 дървета от досегашните ръководители на лечебното заведение, от членовете на консултативния съвет и от дългогодишни служители на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

По повод годишнината на първия етаж на болницата бе инсталирана изложба с фотографии, която проследява цялостното развитието на лечебното заведение от неговото създаването до днес .