IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

На 31.10. на 67 години ни напусна доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова-Калчева.

Доц. Бурулянова-Калчева е родена на 25.11.1954 година в град Видин. Завършва средното си образование в Първа политехническа гимназия в град Видин с пълно отличие и златен медал през 1972 година. През 1978 г. завършва отново с отличен успех Висшия медицински университет в град София.

От 2.04.1979 година е асистент в Катедрата по съдебна медицина при Медицинска академия – София след отлично издържан конкурс. Придобива специалност „Съдебна медицина“ през 1983 година и става старши асистент през 1984 година. През 1984 и 1988 г. е работила като съдебен медик в болница „Пирогов“.

От 18 09.1989 г. е старши асистент в Катедрата по съдебна медицина при МУ-Варна. Защитава дисертация през 1992 г. на тема „Морфология на проводната система на сърцето у човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична болест на сърцето“. През юни 2004 г. специализира съдебна медицина в столицата на Крит – Хераклион. От 29.05.07 г. е доцент към Катедра съдебна медицина и деонтология, понастоящем УС по съдебна медицина.

Изнася лекции на студенти медици, стоматолози, както и лекции по деонтология в Медицинския колеж на помощник-фармацевти, рентгенови лаборанти, медицински лаборанти, зъботехници, санитарни инспектори, рехабилитатори. Изнасяла е лекции на бакалаври медицински сестри и акушерки и здравен мениджмънт в Медицински университет, както и англоезикови лекции на студенти медици, включително и по Еразъм.

Автор е на редица статии в наши и чужди списания. Член е на дружеството на съдебните медици, сега Институт по съдебна медицина, Балканската академия по съдебна медицина, Европейската и българската асоциация на тъканните банки и др.

Поклонението ще се състои на 03. 11. 2021 г. от 16:00 ч. в крематориума на Гробищен парк "Запад"- село Тополи. 

Дълбок поклон пред светлата й памет!