IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

На 90-годишна възраст ни напусна обичаният и уважаван проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н.

Проф. Ганчев е роден на 30.12.1931 г. в гр. Плачковци, Габровско. Завършва медицина във ВМИ-София през 1957 г. и придобива специалност „Физиология“. В периода 1958-1961 г. е общински лекар в село Белокопитово, Шуменско, а от 1961 до 1963 г. е старши инспектор в отдел „Народно здраве“ на ОНС-Шумен. През 1963 г. става асистент в Катедрата по физиология на МУ-Варна. Хабилитиран е като доцент през 1978 г. и като професор през 1991 г.

През 1975 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Върху някои въпроси от адренергичната регулация на еритропоезата и еритропоетиновата активност у плъхове“, а през 1990 г. защитава докторска дисертация на тема „Еритро- и тромбоцитопоеза и хормонални и адренергично медиирани влияния“.

Под негово научно ръководство е хабилитиран 1 негов сътрудник и са защитени 2 дисертации. Съавтор и редактор е на учебни помагала. Член е на редколегията на сп. „Scripta Scientifica Medica“ – Варна, на републиканското ръководство на Дружеството по физиология и на Специализирания научен съвет по физиология, патофизиология и фармакология.

Цялата академична общност и лекарско съсловие скърбят за човека, лекаря, преподавателя проф. д-р Тодор Ганчев.

Поклон пред светлата му памет!