МУ-Варна организира курс „Педагогическа и андрагогическа компетентност“

 

През месец февруари ще стартира курс за педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти.

Обучението ще се проведе на 26.02 и 27.02. 2022 г. (събота и неделя) в онлайн форма, чрез платформа Blаcкboard, по дисциплина „Педагогика _ СДО“.

Общият хорариум на курса е от 20 часа (10 ч. лекции и 10 ч. упражнения).

За преподаватели и докторанти на основен трудов договор в МУ-Варна, курсът е безплатен (заявление - 1), а за външни потребители и докторанти е платен (заявление - 2). Таксата от 50,00 лв. се превежда по сметка на МУ – Варна:

 

Медицински университет - Варна

IBAN: BG24STSA 930031000407 00

BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД

Основание за плащане: трите имена на курсиста   

 

Заявленията (и копие на платежното нареждане за външните потребители), се входират в Деловодството на МУ-Варна, не по-късно от една седмица преди началото на курса.

На всеки външен потребител се предоставя акаунт за достъп до платформата.

Занятията са с начален час 9.00 ч. в Сесия.

На завършилите курса се издава удостоверение по образец на МУ - Варна.

За повече информация:

[email protected]

[email protected]

За контакти и съдействие:

Отдел „Кариерно развитие“ - 0882 608 508

 е-mail: [email protected]