Временен достъп до списания и книги на издателство „Bentham Science“

Временен достъп до списания и книги на издателство „Bentham Science“

От 1 март до 31 май 2022 г. библиотеката на МУ-Варна със съдействието на Българския информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство „Bentham Science“.

„Bentham Science“ е научен издател на рецензирани печатни и онлайн списания. Каталогът на „Bentham Science“ се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни, като: „Science Citation Index®“, „Journal Citation Reports“, „MEDLINE/Index Medicus“, „PubMed, Scopus“, „Chemical Abstracts“, „EMBASE: и др.

 

Някои от заглавията с висок импакт фактор са: „Current Neuropharmacology“ (Impact Factor: 7.36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.53) и „Current Gene Therapy“ (Impact Factor: 4.39). Пълен списък на списанията може да се разгледа на https://benthamscience.com/journals-by-title/A/1/

 

„Bentham Science Book“ има платформа и за електронни книги, където предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници за читатели, търсещи знания в мултидисциплинарни области или специфични области като: природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.