Удължен е срокът за подаване на доклади за конференцията за биомедицински иновации (BIA-2021)

Удължен е срокът за подаване на доклади за конференцията за биомедицински иновации (BIA-2021)

Срокът за подаване на доклади към конференцията BIA-2021 e удължен до 21 март 2022 г.

Третата международна конференция за биомедицински иновации и приложения (BIA-2021) – Conference on Biomedical Innovations and Applications, ще се проведе в периода 2–4 юни 2022 г. във Варна. Темите на конференцията включват приложения за биоелектроника и биомедицинско инженерство, биомедицински приложения на интелигентен текстил, биосензори и персонални сензорни мрежи, приложения в здравеопазването, иновативни материали в биомедицинското инженерство и други.

Потенциалните автори са поканени да представят оригинални разработки до 4 страници (A4), следвайки стандартния IEEE формат за конференция с две колони. Докладите от BIA-2021 ще бъдат включени в IEEE Xplore Digital Library, индексирана в SCOPUS. BIA-2021 е в сътрудничество с научни списания, индексирани в SCOPUS и WoS.

В сътрудничество със Северноатлантическия университетски съюз, САЩ (www.naun.org), BIA-2021 ще предостави възможност за изпращане на разширени ръкописи за публикуване в следните индексирани списания от SCOPUS:

International Journal of Mechanics,

International Journal of Biology and Biomedical Engineering,

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing.

Повече информация е достъпна на http://biaconf.tu-varna.bg