Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 11.03.2022

  Специалистите в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна предлагат уникални генетични изследвания и консултации

  Лабораторията по медицинска генетика в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е оборудвана с най-съвременна техника за генетични тестове и секвенатор за извършване на ДНК анализ от ново поколение. Модерната апаратура дава нови възможности за диагностика, профилактика и превенция на генетичните състояния. Значителен брой нови анализи са достъпни за българските пациенти при:

   

   - Бременност;

  - Планиране на репродукция;

  - Съмнение за генетичен синдром;

  - Редки недиагностицирани заболявания на нервната система;

  - Редки недиагностицирани заболявания на сърдечно-съдовата система;

  - Редки недиагностицирани заболявания на ендокринната система;

  - При имунологични заболявания;

  - При злокачествени заболявания;

  - При офталмологични заболявания и др.

  Цените на предлаганите изследвания варират в зависимост от броя анализирани гени -  група от гени (600 лв.) или изследване на целия екзом (съвкупността от всички гени – 2 400 лв.). При наличие на бременност за проследяване на повишен риск от хромозомно заболяване при плода – пренатален тест (330 лв.). За семейства, планиращи забременяване, е наличен тест за генетично предразположение към различен брой автозомно-рецесивни състояния (780 лв.), като са налични варианти и при репродуктивни неуспехи.

  Всеки генетичен анализ, предлаган в Лаборатория по медицинска генетика, се обсъжда подробно в комфортна среда от специалиста с пациента, както преди провеждане на анализа, така и след това. Тази практиката е в съгласие с препоръките на Европейската Асоциация по Човешка Генетика, която пледира за провеждане на медико-генетична консултация при всеки генетичен тест.

  Желаещите да получат допълнителна информация, могат да се свържат със специалистите от Лабораторията по медицинска генетика в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна от 08.00 ч. до 13.00 ч. на телефон: 052 978 649 или e-mail: [email protected]. Посочените цени важат до 01.04.2022 г.