Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 18.03.2022

  Проведе се заседание на Общото събрание на Медицински университет – Варна

  Вижте видеото тук

  Медицински университет – Варна за пореден път доказа лидерската си позиция и умение да реагира адекватно на предизвикателствата на съвремието ни. Независимо от сериозните изпитания в световен мащаб, свързани с пандемията от COVID – 19, във всички области – икономика, здравеопазване, социални дейности и не на последно място-образование, авторитетното висше учебно заведение намери навременен и успешен начин да осъществи основната си мисия - да предоставя качествено семинарно и практическо обучение на бъдещите хуманни и дентални лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи и здравни мениджъри. Благодарение на безспорните професионални качества и амбиции на преподаватели и служители, подкрепяни и поощрявани безапелационно от ръководството на университета, с помощта на внедрената високотехнологична система на обучение Blackboard и налаганите с години модерни модели на преподаване, трудните обстоятелства не попречиха Медицински университет – Варна да преодолее възникналите пречки и да продължи да осъществява дейността си.

  През последните две години, без риск за качеството на образователния процес, бяха прилагани дистанционни, хибридни и присъствени форми на обучение, при строгото спазване на всички противоепидемични мерки. Към момента в Медицински университет – Варна се обучават над 6000 студенти, в това число повече от 1800 чуждестранни от 49 държави.

  На 18 март 2022 година се проведе заседанието на Общото събрание на Медицински университет – Варна. Предвид обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването, Академичният съвет взе решение заседанието на Общото събрание да бъде проведено в електронна среда чрез електронната платформа Blackboard на университета.

  Водещ на заседанието беше проф. д-р Красимир Иванов, председател на Общото събрание на Медицински унивреситет – Варна.

  Основна точка в дневния ред беше отчетът на ректора проф. д-р Валентин Игнатов за периода март 2021-март 2022 година. Той бе приет с пълно мнозинство от присъстващите членове на Общото събрание.

  „Поздравявам ректора и всеки един член от екипа на МУ-Варна за постигнатото през годината, за затвърждаване на високия стандарт на работа и постигнатите резултати.“, обобщи в заключение проф. д-р Красимир Иванов.