Увеличават стипендиите и трудовите възнаграждения в Медицински университет – Варна

Увеличават стипендиите и трудовите възнаграждения в Медицински университет – Варна

От 1 март 2022 година стипендиите на студентите и трудовите възнаграждения на всички преподаватели и служители в Медицински университет – Варна да бъдат увеличени с 10%, реши академичният съвет. Увеличава се също и броят на отпусканите стипендии за успех на студентите, считано от летния семестър на учебната 2021/2022 г. Динамичното развитие на Университета, разширяването на дейността на основните и спомагателните звена на МУ-Варна, увеличаването на обема на преподавателската, научно-изследователската, научно-практическата, експерименталната и административната дейност са основните мотиви за решението.

През академичната 2021/2022 година в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти. Близо 1800 са чуждестранните студенти от над 50 държави от целия свят. Благодарение на инвестициите в модерни и високотехнологични методи и средства на преподаване по всички предклинични и клинични дисциплини, университетът се утвърди като лидер в страната и в Европа.

Преподавателите и студентите от университета ежедневно доказват, че са сред най-авторитетните учени и специалисти, като популяризират България като страна, която успешно следва съвременните европейски и световни тенденции в медицинската теория, практика и наука. Академичното ръководство на Медицински университет - Варна благодари за ежедневните усилия на всички преподаватели и служители.