Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 19.04.2022

  Проф. Групчева е новият председател на Българското дружество по офталмология

  Българското дружество по офталмология е под новото председателство на проф. Христина Групчева, д.м.н., FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE, утвърден учен и клиницист от екипа на Медицински университет – Варна. В следващите две години предстои надграждане на постигнатото и, разбира се, промени, които да отговорят на изискванията на времето. Проф. Групчева смята, че цялостната дейност на дружеството трябва да е с акцент върху младите офталмолози. Освен да завършат успешно и качествено своята специализация, младите очни лекари трябва да имат перспективи за суперспециализация, което е не само национален, но и европейски проблем.

   

  Ревизия на плановете на специализацията и алгоритмите за изпитите за специалност е една от амбициозните задачи на новото ръководство в лицето на управителния съвет на БДО. Предстои работа и по усъвършенстването на клиничните пътеки, защото, откакто е сключен първият договор с НЗОК, промените са минимални. Не на последно място все още няма утвърден стандарт по очни болести, което също е в плана на УС.

  Предстоят и мерки за подобряване на научната дейност на офталмолозите, особено на младите изследователи. В тази връзка списанието „Български офталмологичен преглед“, което е печатен орган на Българското дружество по офталмология, ще бъде върнато в двуезичния му вариант. За нов главен редактор е избрана проф. Зорница Златарова-Ангелова, д.м.н., която също е от екипа на МУ-Варна. И председателят, и главният редактор вярват, че изданието има потенциал да бъде по-четено и цитирано в международен план. По този начин научноизследователската работа на българските офталмолози ще бъде по-достъпна за преглед от колегите им по целия свят. Това ще осигури по-голяма възможност за интеграция и сътрудничество. Тъй като България е малка държава, колаборацията и сътрудничеството са пътят към по-бързия успех и това е залегнало в плановете на новото ръководство.

  Проф. Групчева вярва, че новият Управителен съвет се състои от компетентни и ентусиазирани офталмолози с различни позиции и интереси, което ще доведе до хармонизация на политиката и подобряване на условията за работа и развитие на очните специалисти в България. Тя е горда, че ще работи с колеги от академичната общност, клинично насочени хирурзи и лекари с поприще в доболничната офталмология.

  Член.-кор. проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.,FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE, е клиницист и преподавател с над тридесетгодишен опит и е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, катаракта, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и др. Тя има над 180 публикации и участие в 20 монографии и учебници и общ импакт фактор 30. В редакционната колегия е на 2 световно известни издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 21 завършили докторанти и 16 специализанти по „Очни болести". Тя е изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си кариера е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999 г. насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво. Бивш президент е на Европейския борд по офталмология и членува в множество международни организации.