МУ – Варна разширява кръга от международни партньорства чрез мрежата "INTEGRATION"

МУ – Варна разширява кръга от международни партньорства чрез мрежата "INTEGRATION"

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна участва в международна партньорска мрежа по проект "INTEGRATION" ("Development, education and practical improvement in the field of multifaceted problems of designing and manufacturing products for industrial and biomedical purposes"). Проектът с координатор Технологичен университет в Кошалин, Полша спечели финансиране от Централноевропейската програма за академичен обмен (CEEPUS III) и се осъществява в сътрудничество с над 20 университети от Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Северна Македония, Унгария, Чехия, Черна гора, Хърватия.

 

Координатор на екипа от страна на Медицински университет – Варна е проф. Цанка Дикова от Факултета по Дентална медицина. Членове на Патронажен комитет по проекта са проф. Тодорка Костадинова, Заместник-ректор "Международно сътрудничество, акредитация и качество", проф. Стефан Пеев, Декан на Факултета по Дентална медицина и доц. Миглена Балчева, Заместник-декан​ на Факултета по Дентална медицина. Цялостната координация на дейността по проекта в университета се подпомага от екипа на отдел „Проектна дейност“.

Основни цели на новосъздадената мрежа "INTEGRATION" е да се постигне единство на научните дисциплини на участващите партньорски институции (включително биоинженерство, медицинско и дентално инженерство, адитивно производство, нанотехнологии, медицина и дентална медицина, медицинска информатика, тъканно инженерство, медицински изделия, медицинска биология), единство на дейностите на участващите партньорски институции, единство на научните изследвания, образованието, разпространението на резултатите от научните изследвания и популяризирането на науката.

Участието на Медицински университет – Варна в проекта "INTEGRATION"  е следващата стъпка по пътя на интернационализация, реализиране на нови научно-изследователски проекти, съвместни мобилности и обмен на идеи между партньорските институции.

Проектът дава възможност да се разшири кръгът от международни партньори и да се утвърди участието на университета в интегрирани партньорски мрежи в областта на висшето образование и науката на европейско ниво.