60-годишен юбилей отбелязва Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна

60-годишен юбилей отбелязва Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна

Днес в Медицински университет – Варна тържествено бе отбелязан 60-годишният юбилей на Катедрата по акушерство и гинекология. На събитието присъстваха членовете на Академичния съвет, директори на лечебни заведения и студенти. Сред официалните гости бяха проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен в периода 2013-2021 г., проф. д-р Елена Димитракова от Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Пловдив, проф. д-р Иван Костов, изпълнителен директор на „Майчин дом“ – София, д-р Румен Велев, изпълнителен директор на болница „Шейново“ в София.

 

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов връчи почетни плакети на преподаватели, които са оставили следи през годините с висок професионализъм и са с доказан принос в създаването, осъществяването и развитието на учебната, научноизследователската и лечебната дейност на Катедрата по акушерство и гинекология. Отличени бяха доц. д-р Цветан Цветков, д.м., доц. д-р Веселина Маркова, д.м., д-р Пенка Василева, д-р Венета Илиева, д-р Антоанета Попова, д-р Милко Папазов, д-р Снежинка Цветкова, д-р Стефка Каварджикова и д-р Стефан Скочев.

 

Ръководителят на катедрата проф. д-р Емил Ковачев приветства гостите и направи ретроспекция, която проследи годините на развитие от създаването до днес. Филм, заснет от университетската телевизия, показа моменти от ежедневната клинична работа, както и интервюта с преподаватели и учени.

Приветствие към катедрата от името на проф. Асен Николов, председател на Българското дружество по акушерство и гинекология  поднесе проф. Славчо Томов. В него се казва: „В годините варненската Катедра по АГ се утвърди като една от водещите в страната с високите си постижения. Те са отражение на вашия ентусиазъм, себеотдаване и стремеж за работа. Продължавайте да се развивате! Пожелавам вдъхновение, здраве и много успехи!“ От свое име проф. Томов отбеляза, че 60 години са началото на втора младост. Тази младост той пожела да се развива и надгражда.

Деканът на факултета по медицина в МУ-Варна проф. д-р Златислав Стоянов се обърна с думите: „Давам си сметка, че една немалка част от хората под 60 г. в тази зала, както и децата и внуците ни са поели първи дъх на клиничните територии на тази катедра, в ръцете на клиничния състав и няма как да не се развълнува човек, заставайки в тази зала на този празник. 60 години в човешкия живот са бѝло, след  което не следват много върхове. Но 60-тата година за една университетска катедра означават, че си израснал, съзрял и си постигнал много. Хиляди са обучените студенти, които са посветени в чудото на раждащия се живот, които са се учили как да съхраняват здравето на майката и на новия живот. Стотици специализанти сте изучили на професионализъм, десетки докторанти сте развили и превърнали в учени и продължават да ви ценят, защото сте човечни, сърдечни, отзивчиви, всеотдайни, отговорни. Уверен съм, че Катедрата по АГ на варненския МУ ще продължи да се развива с бързи темпове. Нека досегашните 60 години да бъдат почвата на енергично дълголетие. Честит празник!“, допълни проф. Стоянов.

Поздравителни адреси по повод годишнината бяха получени от директори на лечебни заведения, научни дружества и общественици.

В рамките на отбелязване на 60-годишнината на Катедрата по акушерство и гинекология на 30 април ще се проведе научен симпозиум, на който асистенти от катедрата ще представят интересни лекции в областта, както и демонстрации със симулатор за нормално и патологично протичане на раждането. Научната сесия ще бъде съчетана с практически занимания със студенти. Темите на презентациите, които ще видят бъдещите медици, са: „Патология в протичане на бременността“ , „Диабет и бременност“ , „Хидронефроза и бременност“ и „Усложнения след раждане“. Всички мероприятия, които бележат честванията, са под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов.