Kръжок по педиатрични грижи

Kръжок по педиатрични грижи

На 28 април 2022 година в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна стартира кръжок по педиатрични грижи за студенти от специалност „Медицинска сестра“. Кръжокът цели да представи на студентите спецификата при оказване на грижи в педиатрията, като темите в учебната програма обхващат съвременните аспекти на педиатричната практика. Съвместно с водещи специалисти от педиатричните клиники на университетската болница студентите ще обсъждат клинични случаи при различни заболявания в детска възраст, което ще разшири уменията им за прилагане на специфично поведение в грижата за малките пациенти.

Целия снимков материал можете да разгледате на следния линк: https://www.mu-varna.bg/BG/Pages/AlbumImages.aspx?AlbumID=405f5dcb-3e42-41e5-98e0-9fe44bbde830.