IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

На 93 годишна възраст ни напусна многоуважаваният преподавател, лекар и приятел доц. Иван Анастасов Янчев, д.м.

Доц. Янчев е роден на 11.09.1929г. във Варна. Завършва гимназия във Варна и медицина в София през 1954г. Придобива специалност по хирургия. Работи като ординатор в тубсанаториума в Троян от 1954 до 1957г. и като инспектор в отдел „Народно здраве“ във Варна от 1957 до 1959г. В периода 1959 – 1962 г. специализира във Ваймар и Мюлхаузен, Германия. След завръщането си от Германия е ординатор в хурургическото отделение на Градска болница във Варна. От 1963г. е асистент в Катедрата по хирургически болести в МУ-Варна. През 1982г. е хабилитиран като доцент и е ръководител на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести във филиала в Добрич до пенсионирането си през 1991г. През 1976г. защитава дисертация на тема: „Лечение на следоперативните хернии“. Има научни разработки в областта на коремната хирургия.

Цялата академична общност и лекарско съсловие скърбят за човека, лекаря и преподавателя доц. д-р Иван Янчев.

Поклон пред светлата му памет!