Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 10.05.2022

    ИАМН и МУ-Варна подписаха меморандум за сътрудничество

    Днес, 10 май 2022г., изпълнителният директор на ИАМН проф. д-р Росен Коларов и Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха Меморандум за сътрудничество между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

    Двете страни се споразумяха активно да си сътрудничат с цел повишаване на качеството и ефективността на цялостния интегриран надзор при предоставяне на медицински услуги, както и за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантации на органи, тъкани и клетки в страната.

    В меморандума е предвидено изготвяне на консултантски становища, проучвания и анализи, консултантска помощ по конкретни казуси, възникнали в процеса на контролната дейност на ИАМН, съвместни проекти, обмен на информация и експертиза, партньорство и участие във форуми, партньорство в организиране и провеждане на обучения, обсъждане на предложения за нормативни промени.