Ново Европейско признание за науката в Медицински университет – Варна

Ново Европейско признание за науката в Медицински университет – Варна

На 11 май 2022 г. на Медицински университет – Варна бе присъдена наградата HR Excellence in Research Logo на Европейската комисия. Високото отличие бе получено в рамките на проект на Научноизследователския институт на университета. Високото приззнание за научните изследвания в МУ-Варна бе получено след приключването на едногодишна процедура в изпълнение от назначен от Ректора проф. д-р Валентин Игнатов екип с ръководител проф. Диана Иванова, д.б.н., заместник-директор „Иновации и трансфер на технологии“ на Научноизследователски институт, и наблюдаваща комисия от заместник ректорите на Медицински университет – Варна и проф. д-р Антон Тончев, д.м.н., директор на Научноизследователски институт.

 

Получаването на Логото за Медицински университет – Варна означава повишена видимост на европейско ниво, предимство при кандидатстване по европейски проекти, повече средства, привлечени за наука, по-добра акредитационна оценка и по-голяма привлекателност при привличане на изследователи.

Логото е вид сертификат, доказващ че притежаващата го институция прилага активно принципите от Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. Знакът е легитимация за изследователска свобода, професионална отговорност при подбора на кадри, международно признаване на тяхната квалификация, обществена ангажираност и обвързване на научните теми и проекти с бизнес сектора и интересите на местните общности.

Като член на EURAXESS, емблемата на наградата за Медицински университет – Варна бе активирана на портала на EURAXESS, увеличавайки по този начин видимостта на университета. Медицински университет – Варна е посочен и в портала EURAXESS

(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r/awarded), заедно с връзка към стратегията за развитие на изследователите на университета, публикувана на сайта на университета.

МУ-Варна е петата научна институция и първият от медицинските университети в България, който бива оценен за своята политика към изследователите с това отличие.

От този момент нататък, като наградена институция, Медицински университет - Варна може да използва логото свързано с името си, като го публикува на своята интернет страница, при публикации в социалните медии, в маркетингови кампании и други, като доказателство, че университета осигурява стимулираща и благоприятна работна среда за своите изследователи.