Елитната университетска болница „Св. Марина“ – Варна е трамплин за кадри в здравеопазването

Елитната университетска болница „Св. Марина“ – Варна е трамплин за кадри в здравеопазването

В навечерието на 24 май Ръководителят на Вирусологичната лаборатория в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Теменуга Стоева бе отличена с индивидуална „Награда Варна“ в категория природни науки. Високото отличие бе присъдено на проф. Стоева за изключителен принос при създаването и логистиката в условията на извънредно положение на първата високотехнологична PCR-лаборатория в Източна България, базирана на територията на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

 

За поредна година Община Варна оценява високия професионализъм на медицински специалист от най-голямата болница в Източна България. Елитната университетска болница „Св. Марина“ – Варна е трамплин за кадри в здравеопазването. Тук работят 518 лекари - водещи учени и специалисти от различни направления на медицинската наука, от които 31 професори, 59 доценти, 41 главни асистенти, 200 асистенти и 674 специалисти по здравни грижи. Общият брой на персонала е 1984 човека. Средната възраст на лекарите е 42 години, а на специалистите по здравни грижи – 45 години. През последните 2 години новоназначените лекари в болницата са 102, 138 специалисти по здравни грижи и 114 здравни асистенти. Болницата е най-голямата база за обучение на студенти, специализанти и докторанти от Медицински университет – Варна и водещо лечебно заведение за пациентите не само от Варна, но и от цяла Източна България.  

УМБАЛ „Св. Марина“ е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е трамплин за висококвалифицирани медицински специалисти, някои от които продължават професионалния си път, като заемат ръководни постове в други държавни и частни лечебни заведения.

Благодарение на опитния екип от специалисти в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се провеждат диагностични и лечебни процедури с високоспециализирана, уникална за региона апаратура в областта на ортопедия, урология, коремна хирургия, лъчетерапия, клинична и имунологична лаборатория, образна диагностика, трансплантация на стволови клетки, педиатрия, неврохирургия.