МУ-Варна бе представен на Международната седмица в Политехническия университет в Лейрия

МУ-Варна бе представен на Международната седмица в Политехническия университет в Лейрия

В периода 9–13 май 2022 г. екип от отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна проведе работно посещение в Политехническия университет в Лейрия, Португалия, като мобилност на персонала с цел обучение в рамките на програма „Еразъм+“.

 

Основните цели на визитата бяха представяне на Медицински университет – Варна сред екипи от университетски преподаватели и служители от над 35 европейски университети и разширяване на мрежата ни от международни партньорства. В рамките на програмата се проведе международно изложение, където експертите от отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна запознаха всички участници и студентите от Португалия с историята, традициите и международните партньори на Университета, както и с конкретните статистически данни за проведените входящи и изходящи мобилности по Програма „Еразъм+“ през последните 10 години. Аудиторията беше впечатлена както от фактите за активността на международния обмен, така и от учебната база, условията и студентския живот в МУ-Варна, които бяха визуализирани в кратък филм и презентация.

 

По време на работното посещение се проведоха редица срещи с представители на Международния отдел на Университета в Лейрия, където се обсъдиха предложения за академично сътрудничество и различни видове мобилности от всички участници в международния работен семинар.

 

Експертите от отдел „Международно сътрудничество“ отправиха покана към домакините да се включат в предстоящия седми Международен форум на партньорствата на МУ-Варна през есента на 2022 г.

 

 

Политехническият институт – Лейрия (IPLeiria) е публично висше учебно заведение, което стартира дейност през 1980 г. и е представено в региона на Лейрия (Лейрия, Калдас да Рейня, Пениш, Мариня Гранде и Торес Ведраш).

IPLeiria фокусира своята дейност изключително върху обучение в сферата на висшето образование, изследователска дейност и предоставяне на услуги на общността.