С впечатляващ блок, Медицински университет – Варна премина през празничното шествие за 24 май