Филиал Шумен към МУ – Варна получи „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“

Филиал Шумен към МУ – Варна получи „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“

Колективната „Награда на Шумен в системата на образованието и науката“ тази година бе присъдена на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна за „Академичен и научно-изследователски колектив от системата на висшето образование“. Предложенията с номинации на колектива на Филиал Шумен бяха направени от СБАЛК „Мадара“, АД – Шумен, „МБАЛ Шумен“, АД и Комплексен онкологичен център – Шумен. Мотивите за предложенията бяха за безспорен принос в осигуряване на здравни специалисти – медицински сестри и акушерки в град Шумен, както за оказаната изключителна помощ на персонала за предоставяне на качествени здравни грижи на пациентите през пандемичната 2021 година.

 

Наградата – диплом и плакет бе връчена на  директора на филиал Шумен проф. д-р Соня Тончева, д.оз.н на тържествена церемония на 24 май, пред сградата на Община Шумен. Проф. Тончева благодари с думите: За мен е чест от името на академичния състав на Филиал Шумен към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“  да приема това високо отличие  – признание за постиженията на учебното заведение. Благодаря на шуменската общественост, че оцени приноса на сплотения ни колектив за гражданите на Шумен! Благодаря на ръководството на град Шумен и лично на г-н Л. Христов за всеотдайната подкрепа, за да може, както се казва в една източна мъдрост, Филиал Шумен на Медицински университет Варна  „да расте, все повече да хубавее, но никога да не остарява“, за да бъде част от визитката на гр. Шумен!“

 

В системата на образованието и науката „Наградата на Шумен“ се присъжда по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност за постижения в системата на образованието и науката през предходната календарна година. Имената на удостоените с наградата се вписват в почетната книга на града.