Студенти от МУ – Варна могат да се включат в Кариерна борса

Студенти от МУ – Варна могат да се включат в Кариерна борса

Медицински университет – Варна и Центърът за кариерно развитие (ЦКР) отправят покана към всички обучаващи се студенти в професионални направления 7.1. Медицина, 7.5. Здравни грижи и др. за посещение на предстояща Кариерна борса – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Събитието представлява  отворен кариерен форум, на който работодатели от различни здравни институции, държавни и частни структури ще представят свободни работни позиции (временни или постоянни) и студентски стажове. Всяка организация ще има специално място, където ще презентира своята дейност, както и ще провежда кратки интервюта с кандидатите за работа. 

 

Срещата между търсещите работа студенти и работодателите ще се състои на 02.06. 2022 г. от 10:00 часа в хотел Рослин Димят Хотел Варна.

Регистрация

 за участие в кариерната борса може да направите до 01.06.2022 г. вкл.

 

Подробности за Кариерната борса.