Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Проф. д-р Светослав Георгиев, дм

Светослав Георгиев.jpg 27.03.2017г.

Роден на 04.05.1960 г. в гр. Провадия, където завършва средно образование. През 1986 г. се дипломира като лекар във ВМИ-Варна. От 1987 г. работи като асистент към катедра Вътрешни болести – клиника по кардиология. През 1992 г. придобива специалност по вътрешни болести, през 1995 г. – по кардиология а през 2003 г. – професионална квалификация по инвазивна кардиология. През 1999 г. защитава дисертация на тема – “Детерминанти на митралния доплеров кръвоток при здрави младежи”. През 2000 г. придобива образователна и научна степен доктор по медицина. През 2003 г. е избран за доцент по кардиология към катедра вътрешни болести на МУ-Варна. За периода 2002-2005 г. е секретар на националното дружество по интервенционална кардиология. От 2004 г. е началник на ІІ-ра клиника по кардиология. От 2007 г. – ръководител на катедра по Вътрешни болести към Медицински университет - Варна. Областите в които работи са съвременните методи на неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. От 2012 до 2014 г. член на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България. От 2016 г. професор по кардиология.