а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

top:-15px;left:0px; 02.02.2023г.

Роден през 1975 г. в гр. Силистра. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент Охридски", гр. Силистра през 1994 г. През 2000 г. завършва с пълен отличен Медицински университет- София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ" и право на безплатна специализация по избор. Специализира в университетските клиники по неврохирургия на болниците „Александровска" и „Св. Ив. Рилски". От 2006 г. е специалист по неврохирургия. През 2007 г. защитава дисертация на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната неврохирургия" и му е присъдена Образователната и научна степен „Доктор“ от ВАК (Висша атестационна комисия). До месец Февруари 2011 г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски", води Кръжок по неврохирургия и е хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия на МУ- София. От месец Март, 2011 г. е Началник на новосъздаденото Отделение по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, което по-късно се разраства в Клиника по неврохирургия с най-високото Трето ниво на компетентност. От месец Юли 2012 г. е Доцент по неврохирургия при Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, Медицински университет- Варна. През 2015 г. защитава втора дисертация на тема: „Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията” и му е присъдена Научната степен „Доктор на науките“. От месец Февруари 2016 г. е Професор по неврохирургия към Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, МУ- Варна. От 2016 г. е председател на Контролния съвет на МУ- Варна. От 2017 г. до 2019 г. е член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката с ресор медицина. През месец Октомври 2018 г. е избран за Заместник Председател на Българското Дружество по Неврохирургия. От месец Ноември 2018 г. е Ръководител Катедра по неврохирургия и УНГ болести, МУ- Варна. Магистър по здравен мениджмънт, МУ- Варна, 2009 г. Лицензиран от General Medical Council (GMC) of UK, 2010 г. От 2013 г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS). От 2014 г. е член на Изпълнителния комитет на Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) като представител на България и Председател на Комитета по детска неврохирургия на SeENS.