а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

top:-32px;left:0px; 02.02.2023г.

Роден на 20 октомври 1966 г. в гр. Варна.  Образование: Медицинско - Медицински университет - Варна 1993 г., Специалност психиатрия - Медицинска академия София, 1997; Образователна и научна степен: "Доктор"ВАК 2010 -  03.01.20 "Психиатрия ". Квалификация и заемани длъжности: 1994 -1996 - Специализация в Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет – Варна. В периода 1997-1998 - Специализация по психотерапия и обща психиатрия в Психиатричната болница в гр. Листал, Швейцария, от 1999г. - Психиатър в наркологично отделение към Психиатрична клиника– Варна., 2000 – Курс по Здравен мениджмънт - Медицински университет – Варна, 2003 – 2005 – Консултант по психиатрия  на Регионалната Здравна Каса –Варна, 2008 – Сертификационен курс за ръководители на субституиращи и  поддържащи програми при зависими пациенти в Национален център по  наркомании – гр. София. От 2010 г  провежда обучението по психиатрия на общопрактикуващите лекари в Медицински университет – Варна. От 2012 г- доцент към Психиатрична клиника– Варна.

От 2013 г. Началник Втора Психиатрична клиника Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Марина" . От 2012 г. до 2016 г. е Председател на Българската  психиатрична асоциация. От 2016 г. е ръководител на катедра „Психиатрия и медицинска психология”. От 2017-та година е професор по „Психиатрия” към Втора психиатрична клиника. Провeжда  у нас и в чужбина  следдипломни квалификационни курсове и обучения в областта на клиничната психиатрия, индивидуалната и груповата психотерапия и супервизията. Има над 90 публикации и две самостоятелни монографии, както и над 30 участия в национални и международни форуми (симпозиуми, конференции и конгреси).  Основните ´научни разработки са в областта на общата психиатрия, клиничната психиатрия, наркологията, психотерапията, психофармакологията и др.