Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

проф. Д-р Маргарита Господинова, д.м.

Маргарита Господинова.jpg 27.03.2017г.

Проф. д-р Маргарита Господинова,  доктор с квалификация инфекциозни болести. Родена на 04.06.1962 г. През 1986 г. се дипломира в Медицински университет – гр. Варна. От 1989 г. започва работа в Инфекциозна клиника. За периода от 1989 г. до 2011 г. е асистент, старши асистент, гл. асистент в Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ; началник  I – во отделение на Инфекциозна клиника. През 2009 г. придобива научна и образователна степен “доктор”, а през 2011г. получава научно звание „доцент“. От м. март 2012 г.  ръководи УНС по инфекциозни болести, а от 02.07.2012 г. е  ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина. От  29.06. 2012г.  е Началник на Клиниката по инфекциозни болести на МБАЛ “Св. Марина“-Варна. Научните й интереси включват: инфекциозни болести при възрастни хора; въздушно-капкови инфекции; рикетсиози; миксти форми; чревни инфекции; вирусни хепатити; HIV – инфекции и СПИН. Има над 50 публикации и над 53 участия в научни форуми.  

Тел. 052/978 720