а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

top:-7px;left:0px; 02.02.2023г.

Специалист инфекциозни болести. Завършила медицина във ВМИ-Варна през 1980 г. От 1983 г. асистент към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ- Варна. От 1988 г. с придобита специалност инфекциозни болести. Допълнителна квалификация - абдоминална ехография, одитор по Наредба 18. Републикански консултант за Североизточна България. Има редица публикации и участия в научни форуми, основни научни разработки в областта на инфекциозната хепатология, трансмисивните инфекциозни заболявания и психосоматика при инфекциозно болните, автор на монография “Преживяване на инфекциозна болест”. Защитава дисертация през 2015 г. на тема: ,,Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест“, с научно звание ,,доцент“ към Катедрата по инфекциозни болести и паразитология.

Началник е на Втора клиника по инфекциозни болести към ,,УМБАЛ Св. Марина“.  Лекарският екип е съставен от специалисти по инфекциозни болести и детски болести, с допълнителна квалификация абдоминална ехография и интензивно лечение на инфекциозно болни. Член е на Дружеството на инфекционистите; включен е в групите за актуализиране на консенсусите за лечение на остри вирусни хепатити, трансмисивните инфекции и инфекциозните диарии; в Програмата на СЗО за борба със СПИН, туберкулоза и малария.