Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Доц. Д-р Диана Радкова, дм, специалист инфекциозни болести

Диана Радкова.jpg 27.03.2017г.

Д-р Диана Миленова Радкова – Доцент. Родена на 10.11.1954г. гр. Разград. Завършила медицина във ВМИ-Варна през 1979г. От 1983 г. е асистент към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология на МУ – Варна. Придобита специалност инфекциозни болести /1988г./. Има редица публикации и участия в научни форуми. Основни научни разработки в областта на инфекциозната хепатология, трансмисивните инфекциозни заболявания и психосоматика при инфекциозно болни. Дисертация през януари 2015 г. на тема: "Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест“. Получава научно звание "доцент“ от м. юли 2015 г. към Катедрата по инфекциозни болести и паразитология и отделението по инфекциозни болести към ,,МБАЛ Св Марина“. Член на БДИБ и БЛС.

Тел. 052/978 722