Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датите и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Номер на преписката в АОП
Наименование на процедурата
Връзка към АОП
00502-2013-0009
Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа
00502-2013-0015
Доставка на медикаменти за онкология
00502-2013-0016
Доставка на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа
00502-2013-0017
Доставка на медикаменти
00502-2013-0018
Доставка на рентгенова тръба Dura 352
00502-2013-0019
Периодични доставки на общ медицински косуматив
2013-19 Договор 5526/ 16.05.2014 г. с „Булмар МЛ“ ООД[публикувано на 15.02.2017г. в 14:32ч.]
2013-19 Договор 5523/ 16.05.2014 г. с „Агарта ЦМ“ ЕООД[публикувано на 15.02.2017г. в 14:32ч.]
2013-19 Договор 5514/ 16.05.2014 г. с „Валентиа Леонис“ ООД[публикувано на 28.02.2017г. в 9:33ч.]