Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датите и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Номер на преписката в АОП
Наименование на процедурата
Връзка към АОП
00502-2012-0001
Договор за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до центъра за хемодиализа
00502-2012-0002
Доставка и монтаж на нов циклотронен комплекс
00502-2012-0003
Периодични доставки на дезинфектанти
00502-2012-0004
Реализиране на болничното пране
00502-2012-0005
Реализиране на болничното хранене
00502-2012-0006
Сервизно обслужване на медицинска апаратура
00502-2012-0007
Периодични доставки на медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност
00502-2012-0008
Доставка на лабораторни консумативи и реактиви
00502-2012-0010
Доставка на рентгенова тръба тип Dura 352- High Performance
00502-2012-0011
Доставка на медикаменти
00502-2012-0012
Доставка на радиоизотоп FDG18
00502-2012-0013
Извършаване на основен ремонт на:
1. Болнични стаи и кабинети на Клиника по детски болести;
2. Болнични стаи на Клиника по ендокринология
00502-2012-0014
Доставка на медикаменти за онкология
00502-2012-0015
Доставка на медикаменти
00502-2012-0016
Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология
00502-2012-0017
Периодични доставки на стерилни конци
00502-2012-0018
Доставка на един брой рентгенова тръба за апарат РЕТ/СТ - GEMINI TF16
00502-2012-0019
Доставка на медицински консумативи за нуждите на Отделение по съдова хирургия и Клиника по урология
00502-2012-0020
Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Somatom Definition
00502-2012-0021
Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали