Съобщение за отваряне на ценови предложения [публикувано на 08.09.2015г. в 16:15ч.]