2015-17 Периодични доставки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години