Разяснение по чл.29 от ЗОП [публикувано на 01.10.2015г. в 17:05ч.]