Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1 [публикувано на 21.10.2015г. в 17:57ч.]
Протокол 2 [публикувано на 14.12.2015г. в 15:31ч.]
Протокол 3 [публикувано на 23.12.2015г. в 14:51ч.]