Решение за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка [публикувано на 29.12.2015г. в 17:02ч.]