Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 19.01.2016г. в 9:41ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 27.01.2016г. в 9:54ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.02.2016г. в 16:56ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.02.2016г. в 16:59ч.]