Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Становище AOP изх.№ Е-31-00-050060[публикувано на 25.09.2015г. в 15:33ч.]