Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6105_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 8:05ч.]
6105_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 12:59ч.]