Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие

Решение за промяна [публикувано на 02.10.2015г. в 18:04ч.]
Променена документация (word файл) [публикувано на 02.10.2015г. в 18:33ч.]
Променена документация (pdf файл) [публикувано на 02.10.2015г. в 18:33ч.]