Решение за прекратяване на процедурата [публикувано на 07.10.2015г. в 16:22ч.]