Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Презентации

Изцяло ендоскопска УНГ операция в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Студенти завършиха първия модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci

УМБАЛ "Св. Марина" - Варна успешно премина през предизвикателството на кризата Ковид-19

Въведение в роботизираната хирургия – част 2

Нов позиционно емисионен томограф намалява лъчевото натоварване

Награди „Варна“ за МУ- Варна и за УМБАЛ „Света Марина“

Международният ден на сестринството в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Въведение в роботизираната хирургия – част I

Микроларингохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Министърът на здравеопазването откри нов компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“ и посети МУ-Варна

Роботиката – реалност в медицината

Кардиохирурзи от УМБАЛ „Света Марина“ - Варна споделят своя опит с румънски колеги

Миниинвазивна апаратура за Клиниката по кардиохирургия