Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Кратка история

Няколко години след създаването на Висшия медицински институт във Варна възниква идеята за изграждане на собствен медицински корпус. Идейният проект предвижда да има хирургичен корпус и главен блок. Архитектурният план е заимстван от френски здравни заведения. На 6 юни 1970 г. е направена първата копка. На 28 декември 1986 г. е предадена окончателно за експлоатация като Институтска клинична болница. Главен лекар е доц. д-р Христо Ганчев, д.м. От декември 1990 г. до февруари 1995 г. главен лекар е доц. д-р Иван Гълъбов, д.м. От 1995 г. болницата се именува Варненска университетска болница. През периода 1995 г. - 2001 г. неин главен лекар и изпълнителен директор е проф. д-р Красимира Кисьова, д.м.н. През периода 2001 г. - 2010 г. Изпълнителен директор е проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. От 2010 г. до 2016 г. Изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина” е проф. д-р Жанета Георгиева, д.м. През периода 2016 г. - 2020 г. изпълнителен директор е проф. д-р Валентин Игнатов д.м.  

От 2020 г. Изпълнителен директор е проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н.

Понастоящем Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД – Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1 380 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.