Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1 [публикувано на 19.11.2015г. в 19:56ч.]
Протокол 2 [публикувано на 09.12.2015г. в 16:23ч.]
Протокол 3 [публикувано на 12.12.2015г. в 14:07ч.]
Протокол 4 [публикувано на 17.12.2015г. в 12:36ч.]