Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 15.01.2016г. в 12:19ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 01.02.2016г. в 10:23ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.02.2016г. в 17:00ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.03.2016г. в 7:36ч.]