Информация за датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

6266_04_2016.jpg [публикувано на 16.05.2016г. в 7:51ч.]
6266_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 15:16ч.]
6266_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 12:44ч.]
6266_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:01ч.]
6266_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:32ч.]
6266_10_2016.jpg [публикувано на 15.11.2016г. в 9:19ч.]
6266_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:03ч.]
6266_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 9:58ч.]